Gastronominiai indai ir dangčiaiGN talpų dangtis GN 1/9 Budget Line - 176x108 mm

GN talpų dangtis GN 1/9 Budget Line - 176x108 mm

2.86€ Kaina be PVM (21%): 2.36€

Gastro talpa GN 1/9 Budget Line - 176 x 108x65 mm

Gastro indas GN 1/9 - 176x108x65 mm - Budget Line

3.48€ Kaina be PVM (21%): 2.88€

GN talpų dangtis GN 1/6 Budget Line - 176x162 mm

GN talpų dangtis GN 1/6 Budget Line - 176x162 mm

3.48€ Kaina be PVM (21%): 2.88€

Gastro talpa GN 1/6 Budget Line – 176x162x65 mm

Gastro indas GN 1/6 – 176x162x65 mm - Budget Line

3.80€ Kaina be PVM (21%): 3.14€

GN talpų dangtis GN 1/4 Budget Line - 265x162 mm

GN talpų dangtis GN 1/4 Budget Line - 265x162 mm

3.80€ Kaina be PVM (21%): 3.14€

Gastro talpa GN 1/3 - 325x176x20 mm

Gastro talpa GN 1/3 - 325x176x20 mm - Budget Line

4.13€ Kaina be PVM (21%): 3.41€

Gastro talpų GN adapteris GN 1/2

Gastro talpų GN adapteris GN 1/2

4.13€ Kaina be PVM (21%): 3.41€

GN 1/2 10mm

Gastro indas GN 1/2 - 325x265x10 - Budget Line

4.39€ Kaina be PVM (21%): 3.63€

Gastro talpa GN 1/9 Budget Line - 176 x 108x100 mm

Gastro indas GN 1/9 - 176x108x100 mm - Budget Line

4.39€ Kaina be PVM (21%): 3.63€

GN talpų dangtis GN 1/3 Budget Line - 325x176 mm

GN talpų dangtis GN 1/3 Budget Line - 325x176 mm

4.39€ Kaina be PVM (21%): 3.63€

GN talpų dangtis GN 1/9 Kitchen Line - 176x108 mm

GN talpų dangtis GN 1/9 Kitchen Line - 176x108 mm

4.39€ Kaina be PVM (21%): 3.63€

Gastro talpa GN Budget Line 1/4 - 265x162x65 mm

Gastro indas GN 1/4 - 265x162x65 mm - Budget Line

4.71€ Kaina be PVM (21%): 3.89€

Gastro talpa GN 1/3 – 325x176x40 mm

Gastro talpa GN 1/3 – 325x176x40 mm - Budget Line

4.71€ Kaina be PVM (21%): 3.89€

Gastro talpų GN adapteris GN 1/1

Gastro talpų GN adapteris GN 1/1

4.71€ Kaina be PVM (21%): 3.89€

Gastronominis indas GN 1/2 Budget Line 40 mm

Gastro indas GN 1/2 - 325x265x40mm - Budget Line

5.02€ Kaina be PVM (21%): 4.15€

Gastro talpa GN 1/9 Kitchen Line - 176x108x65 mm

Gastro indas GN 1/9 - 176x108x65 mm - Kitchen Line

5.02€ Kaina be PVM (21%): 4.15€

Gastro talpa GN 1/3 - 325 x176x65 mm

Gastro talpa GN 1/3 - 325 x176x65 mm - Budget Line

5.02€ Kaina be PVM (21%): 4.15€

GN talpų dangtis GN 1/6 Kitchen Line - 176x162 mm

GN talpų dangtis GN 1/6 Kitchen Line - 176x162 mm

5.02€ Kaina be PVM (21%): 4.15€

Gastro talpa GN 1/6 Budget Line - 176x162x100 mm

Gastro indas GN 1/6 - 176x162x100 - Budget Line

5.34€ Kaina be PVM (21%): 4.41€

GN 1/2 Budget Line

Gastro indas GN 1/2 - 325x265x65 - Budget Line

5.65€ Kaina be PVM (21%): 4.67€

Gastro talpa GN Budget Line 1/4 - 265x162x100 mm

Gastro indas GN 1/4 - 265x162x100 mm -Budget Line

5.98€ Kaina be PVM (21%): 4.94€

GN talpų dangtis GN 1/2 Budget Line – 265x325 mm

GN talpų dangtis GN 1/2 Budget Line – 265x325 mm

5.98€ Kaina be PVM (21%): 4.94€

GN talpų dangtis GN 1/9 Profi Line - 176x108 mm

GN talpų dangtis GN 1/9 Profi Line - 176x108 mm

6.29€ Kaina be PVM (21%): 5.20€

Gastro talpa GN 1/6 Kitchen Line - 176x162x65 mm

Gastro talpa GN 1/6 - 176x162x65 mm - Kitchen Line

6.61€ Kaina be PVM (21%): 5.46€

GN talpų dangtis GN 1/4 Kitchen Line - 265x162 mm

GN talpų dangtis GN 1/4 Kitchen Line - 265x162 mm

6.61€ Kaina be PVM (21%): 5.46€

Gastro talpa GN 1/6 Budget Line - 176x 162x150 mm

Gastro indas GN 1/6 - 176x162x150 - Budget Line

7.24€ Kaina be PVM (21%): 5.98€

GN talpų dangtis GN 1/3 Kitchen Line - 325x176 mm

GN talpų dangtis GN 1/3 Kitchen Line - 325x176 mm

7.24€ Kaina be PVM (21%): 5.98€

Gastro talpa GN 1/3 - 325 x176x100 mm

Gastro talpa GN 1/3 - 325 x176x100 mm - Budget Line

7.56€ Kaina be PVM (21%): 6.25€

Gastro talpa GN 1/9 Kitchen Line - 176x108x100 mm

Gastro indas GN 1/9 - 176x108x100 mm - Kitchen Line

7.88€ Kaina be PVM (21%): 6.51€

Gastro talpa GN 1/3 Kitchen Line - 325x176x20 mm

Gastro talpa GN 1/3 - 325x176x20 mm - Kitchen Line

7.88€ Kaina be PVM (21%): 6.51€

Gastro talpa GN 1/6 Kitchen Line – 176x162x100 mm

Gastro indas GN 1/6 – 176x162x100 mm - Kitchen Line

8.46€ Kaina be PVM (21%): 6.99€

GN 1/2 Budget Line 100 mm

Gastronominis indas GN 1/2 - 325x265x100 - Budget Line

8.46€ Kaina be PVM (21%): 6.99€

GN talpų dangtis GN 1/6 Profi Line - 176x162 mm

GN talpų dangtis GN 1/6 Profi Line - 176x162 mm

8.46€ Kaina be PVM (21%): 6.99€

GN 1/2 Kitchen Line 20 mm

Gastro indas GN 1/2 - 325x265x20 Kitchen Line

8.77€ Kaina be PVM (21%): 7.25€

Gastro talpa GN Budget Line 1/4 - 265x162x150 mm

Gastro indas GN 1/4 - 265x162x150 mm - Budget Line

8.77€ Kaina be PVM (21%): 7.25€

GN 1/1 65mm Budget Line

Gastro indas GN 1/1 - 530x325x65 - 9 ltr. - Budget Line

9.09€ Kaina be PVM (21%): 7.51€

Gastro talpa GN 2/3 Budget Line - 354x325x40 mm

Gastro indas GN 2/3 - 354x325x40 mm - Budget Line

9.09€ Kaina be PVM (21%): 7.51€

Gastro talpa GN 1/6 Budget Line - 176x162x200 mm

Gastro indas GN 1/6 - 176x162x200 - Budget Line

9.40€ Kaina be PVM (21%): 7.77€

Gastro talpa GN 2/3 Budget Line - 354x325x65 mm

Gastro indas GN 2/3 - 354x325x65 mm - Budget Line

9.40€ Kaina be PVM (21%): 7.77€

Gastro talpa GN 1/4 Kitchen Line - 265x162x65 mm

Gastro talpa GN 1/4 - 265x162x65 mm - Kitchen Line

9.40€ Kaina be PVM (21%): 7.77€

GN talpų dangtis GN 2/3 Budget Line - 354x325 mm

GN talpų dangtis GN 2/3 Budget Line - 354x325 mm

9.40€ Kaina be PVM (21%): 7.77€

Gastro talpa GN 1/3 Kitchen Line - 325x176x65 mm

Gastro talpa GN 1/3 - 325x176x65 mm - Kitchen Line

9.73€ Kaina be PVM (21%): 8.04€